CoolUnite donerer 260.000 til Lukashuset

Endnu et vigtigt formål støttes

2. december 2020

CoolUnite har valgt at støtte Lukashuset, som er et hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdom med DKK 260.000.

Pengene skal bruges til at ansætte en psykolog til gavn for de indlagte børn, søskende og forældre mens de er i Lukashuset.

Indlæggelser i Lukashuset er for hele familien, og kan tilbydes enten i forbindelse med livsafslutning eller som et lindrende ophold undervejs i et sygdomsforløb. Det særlige ved Lukashuset er, at der er plads til hele familien og fokus både på barnets, søskendes og forældrenes behov. Det betyder, at forældre, børn og søskende har mulighed for at være sammen gennem krisen, og at søskende er meget til stede. Det giver en mulighed for at yde og tilbyde en særlig indsats til alle i familien, som ikke kan gives, når barnet er på hospitalet eller hjemme.

Fra primo 2017 til 2020 har det været muligt grundet et projekt at tilknytte en psykolog 6 timer om ugen. Projektet var økonomisk støttet af Egmont Fonden, og havde til formål at udvikle og afprøve psykologiske indsatser og metoder til syge børn og søskende i hospiceregi.

Det er netop erfaringer fra dette projekt, der har tydeliggjort behovet for at kunne tilbyde yderligere psykologiske indsatser til de indlagte familier i Lukashuset. Både for de syge børn, men også for søskende og forældre, der skal leve et langt liv med disse oplevelser i bagagen. Erfaringerne viser samtidig, at der grundet problematikkernes kompleksitet er behov for at udvikle det psykologiske tilbud til børn og unge og familien som helhed. Eksempelvis har familierne efterspurgt yderligere ’værktøjer’ til håndtering af søskendeproblematikker og sorgbearbejdning efter dødsfald i Lukashuset. 

Vi glæder os i CoolUnite over, at kunne bidrage til et så vigtigt formål, og til at følge det videre udviklingsarbejde i Lukashuset.

Læs mere om Lukashuset her.

CoolUnite donerer 1.000.000 til Pausehuset

CoolUnite fortsætter som hovedsponsor på Pausehuset

23. november 2020

I efteråret 2018 fik CoolUnite og Ønskeland en fælles ide om at lave Pausehuset – et tilbud til børn med en alvorlig og kronisk sygdom samt deres familier. Pausehuset, er som navnet siger: et sted hvor familierne får en pause. En ramme for rekreation, samvær, nærvær, og hvor sygdommen kan træde i baggrunden til fordel for gode stunder sammen. Pausehuset giver familierne mulighed for at være sammen uden at skulle bekymre sig om madlavning, rengøring osv.

Konceptet Pausehuset har været gennemført som pilotprojekt i i alt 18 uger og er planlagt og gennemført af Ønskeland, der også lægger hus til projektet. Gennem pilotprojektet er det et oplevet kæmpe behov for en pause blandt de familier, der kommer. Familierne er meget pressede. Mange af familierne er af forskellige årsager isolerede, og mangler et sted at kunne være sammen som familie, samt et sted at møde andre familier i trygge rammer. For mange af familierne i Ønskelands Pausehus er en “almindelig” ferie ikke en mulighed.

Der findes ikke et lignende tilbud i Danmark, hvor familier kan netværke på tværs af sygdomsgrupper. Der findes ikke et sted, hvor de kan være sig selv på samme måde som her i Pausehuset. Særligt familier hvor barnet har en anderledes adfærd, eller har brug for særlige hensyn, trives i Pausehusets rammer. Derfor udvides Pausehusets mulighed nu for at tage familier ind, da CoolUnite sammen med Pausehuset og Ønskeland at gøre det til et permanent tilbud. Som hovedsponsor har CoolUnite derfor doneret DKK 1.000.000.

Læs mere om Pausehuset her.

CoolUnite donerer 50.000 til Skyggebørn

Hjælp til børn og unge i sorg

15. november 2020

Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes blinde vinkel, og er alene med deres sorg. Det kan være sorgen over at have mistet en person, som man havde en nær relation til, eller sorgen over at have en pårørende, som er kronisk eller livstruende syg. Hos SKYGGEBØRN hjælper man de børn og unge, der har et behov for at bearbejde deres sorg.
Det gør man ved at lære børnene at sætte ord på deres oplevelser, tanker og følelser samtidig med at de møder andre i samme situation som dem selv.
På nuværende tidspunkt er der 18 samtalegrupper i hhv. Aalborg, København og Aarhus, og der oprettes løbende nye grupper.
CoolUnite har valgt at støtte dette vigtige arbejde med DKK 50.000.
 
Læs mere om SKYGGEBØRN her.

CoolUnite donerer 100.000 til Barnets Blå Hus

Barnets Blå Hus modtager endnu en donation

12. november 2020

Barnets Blå Hus Vesthimmerland er et støttetilbud til børn af misbrugere, hvor børnene deltager i gruppesamtaler med andre børn og professionelle psykologer eller psykoterapeuter. Desværre er der nogle af de børn, som kommer i huset, der ikke er klar til at modtage behandling. Netop dem er der også et behov for at have et tilbud til, hvilket vores donation går til.
 

Noget af det der er vigtigt i indsatsen med børnene er, at de får en oplevelse af, at de ikke er alene med deres problematikker og får mødt ligesindede. Derudover er det af stor betydning, at de har nogle voksne, som de kan tale med om deres tanker og også kan få skabt et netværk.

 

Læs mere om Barnets Blå Hus Vesthimmerland her.

CoolUnite donerer 500.000 til Strandbakkehuset

Endnu en donation er sendt afsted til Jyllands første børnehospice

26. oktober 2020
Strandbakkehuset på Djursland kan meget snart åbne dørene for de første familier, og der knokles lige nu løs for at få det sidste på plads.

Der er behov for at anskaffe mange ting som nystartet børnehospice, derfor var CoolUnites donation meget kærkommen.

Hos Strandbakkehuset er man meget taknemmelige for donationen, som bl.a. skal gå til plejesenge til små, mellemstore og store børn. Derudover er der indkøbt senge til de pårørende, et indbygget akvarie til husets “hjerterum”, ligesom der skal anskaffes et stort tv med lydanlæg, så der er noget at få tiden til at gå med for de indlagte børn og deres familier.

Coolunite glæder sig til fortsat at donere til, samt følge med i Strandbakkehusets arbejde med familierne.

Læs mere om Strandbakkehuset her.

 

Når far eller mor bliver alvorligt syg

Hver dag mister ca. 16 børn eller yngre voksne en forælder. For at hjælpe de børn, der lever med en syg forælder har Familiegruppe Nord startet en gruppe for de 7-12 årige.

20. juli 2020
Hvert år oplever over 80.000 danske børn, unge eller yngre voksne, at deres forældre er alvorligt syge. Som pårørende til en syg forælder kan hverdagen blive vendt op og ned, og mange børn oplever usikkerhed, frygt og bekymringer for forældrene. Samtidig har den syge forælder ofte mindre evne eller energi til at drage omsorg for sine børn, og disse børn tager også ofte et større ansvar i hjemmet end andre børn fx ved hjemmearbejde, pasning af søskende og af den syge forælder.

Hvis familien ikke formår at tale om sygdommen, vender børn ofte følelserne indad. De sørger for at flyve ”under radaren”. Børnene gør sig meget store anstrengelser for ikke at bekymre deres forældre. Dette kan resultere i lavere præstation i skolen, lavere karakterer og mere skolefravær.

Med denne viden har Familiegruppe Nord en børnegruppe for de 7-12 årige som har en forælder, der har en funktionsnedsættelse, der påvirker familiens dagligdag.

Børnegruppen skaber rammer for at børnene kan møde andre børn i samme situation, og det er et uformelt sted, hvor børnene kan hygge med hinanden og tale om svære følelser og dagligdags problematikker.

CoolUnite har doneret DKK 3000 til børnegruppen til forfriskninger for et år samt kreative aktiviteter. Vi håber børnene i gruppen kan finde en tryghed og ro, og at de får skabt nogle gode venskaber og relationer, der kan hjælpe dem i deres hverdag.

En kurv til sommerglæde

I uge 31 holder Camp Sommerglæde normalt sommerlejr for socialt udsatte børn og deres familier. Grundet COVID-19 er denne lejr desværre ikke mulig i år. Derfor modtager 26 udsatte familier fra hele Danmark i stedet en sommerkurv.

1. juli 2020
Camp Sommerglæde er et gratis tilbud for udsatte og sårbare børn og deres familier, der godt kunne tænke sig en ferie med andre i samme situation. Mange af disse børn og familier har ellers ikke mulighed for at holde sommerferie og få et tiltrængt pusterum fra en hektisk hverdag. Formålet med campen er samtidig at give fattige og økonomisk klemte børn en mulighed for at være en del af et fællesskab, og give dem en ferieoplevelse de ellers ikke ville have mulighed for at få. Det er NGO’en Heart2Heart, der står bag initiativet.

Desværre kan Camp Sommerglæde som så mange andre initiativer ikke blive gennemført i år grundet COVID-19, og derfor har organisationen bag besluttet sig for at sende hver af de 26 familier en kurv fyldt med sommerglæde i stedet.

CoolUnite har doneret et gavekort til coolshop.dk til hver kurv, som vi håber kan skabe glæde i hjemmene og skabe gode familieoplevelser over sommeren.

Velkommen til årets sommerlejr

For udsatte børn og unge i Danmark fra familier med misbrugsproblemer er sommerferien ikke altid en nem periode, og sommerferien betyder ikke spændende oplevelser og et kærkomment pusterum.

25. juni 2020
Blå Kors Danmark arrangerer hvert år sommerlejre for børn og unge mellem 7-19 år, der ellers ikke kommer på ferie og som trænger til et pusterum. Sommerlejrene er for udsatte børn og unge fra familier med misbrug, fattigdom, psykisk sygdom og andre sociale problemer.

Ferielejrene giver hvert år børnene en masse gode oplevelser igennem aktiviteter, hvor tryghed og tolerance er nøgleord for at dyrke fællesskab og venskaber, der kan styrke barnet i hverdagen.

CoolUnite har til årets sommerlejre doneret en kasse med blandede spil til hver af de otte sommerlejre, som vi håber vil være med til at skabe hyggelige og sjove stunder for alle børn og unge på årets sommerlejre.

 

Efter lejrene vil spillene blive doneret videre til Barnets Blå Hus’ forskellige afdelinger samt til Blå Kors’ Familienetværk.

Læs mere om Blå Kors’ Sommerlejre her.

CoolshopGGW gamede for sårbare børn

Den 24.-26. januar blev CoolshopGGW gennemført for 25. gang, og med kæmpe succes. Til e-sport og LAN eventet deltog 1500 gamer og over 5000 dagsgæster.

24. juni 2020
Det er LAN Team Nord og Coolshop, der står bag Nordjyllands største esport og LAN event. Med 1500 faste gamere, der spiller over 20 forskellige spil over en hel weekend, mere end 5000 dagsgæster og over 200 frivillige var der også gang i Gigantium da CoolshopGGW endnu en gang løb af stablen.

CoolshopGGW er en weekend, hvor der bliver spillet computerspil, holdt konkurrencer og turneringer, grines hygges og først og fremmest gamet! Eventet er for alle aldre og gamere på alle niveauer. Derudover deltager flere virksomheder og influencere i et messeområde.

Efter årets event har CoolshopGGW valgt at donere DKK 118.846,94 til udsatte og sygdomsramte børn i Danmark igennem CoolUnite. Det er vi meget stolte og ydmyge over, og vi glæder os over at kunne hjælpe endnu flere børn.

Af hjertet tak!

Du kan læse mere om CoolshopGGW og næste års event her. Vi glæder os til endnu en gang at være en del af næste års event!

 

Team Alabu cykler for CoolUnite i juni 2021

På grund af COVID-19 har Team Alabu Bolig valgt at udsætte deres lange cykeltur til Amsterdam til 2021, men allerede nu donerer cykelholdet DKK 25.000 til CoolUnite

18. maj 2020
Team Alabu Bolig cykler hvert andet år for at samle ind til udsatte børn og unge. I 2018 cyklede Team Alabu Bolig til Luxembourg og samlede i alt kr. 174.600 ind til almene velgørende formål. I 2020 skulle Team Alabu have cyklet til Amsterdam til juni, men grundet den nuværende situation, har cykelholdet valgt at udskyde startskuddet til juni 2021 i stedet.

Denne gang har Team Alabu Bolig valgt, at de vil donere overskuddet til CoolUnite samt Fonden Team Alabu Bolig, og vi glæder os enormt meget til at kunne glæde flere udsatte og sygdomsramte børn med denne støtte. Selvom Team Alabu Bolig ikke kan cykle i år, har holdet alligevel valgt at donere DKK 25.000 og dermed er målet at indsamle mindst 75.000 til CoolUnite til næste år.

Af hjertet tak til Team Alabu Bolig. Vi er meget stolte af, at I har valgt at støtte udsatte og sygdomsramte børn igennem CoolUnite, og vi glæder os enormt meget til at følge både træning og selve cykelturen.

Team Alabu Bolig er et cykelhold bestående af leverandører, samarbejdspartnere, lejere og ansatte i Alabu Bolig. Siden 2014 har foreningen cyklet hvert andet år for velgørende formål. Du kan finde holdet her.

 

Fru Larsens Tegneskole tegner for CoolUnite

Et initiativ under lukningen af Danmark på grund af COVID-19 voksede sig hurtigt stort. Og nu vil Fru Larsens Tegneskole støtte CoolUnite

7. maj 2020
Kan du til stor frustration for dine børn kun tegne tændstiksmænd? Eller kender du måske nogle børn der gerne vil lære at tegne?

Christina Ørum Larsen har en hobbyvirksomhed Fru Larsens Univers, hvor hun tegner og designer kort og plakater. Men da Danmark lukkede ned på grund af COVID-19, valgte hun at lave en online tegneskole på Facebook til børn Fru Larsens Tegneskole, hvor alle gratis kan lære at tegne. Et døgn efter siden var stiftet var der 2500 følgere, og i dag har siden næsten 10.000 følgere.

Store og små, der før kun kunne tegne tændstiksmænd, kan nu ved hjælp af trin-for-trin tegninger tegne flotte dyr og andre sjove tegninger.

I går udkom Fru Larsens nye e-bog hvor alle kan lære at tegne prinsesser, drager, enhjørninger, slotte mm. For hver bog, der bliver solgt donere Fru Larsen 25 kr. til udsatte og sygdomsramte børn igennem CoolUnite. Bogen kan købes her.

Vi er enormt beæret over at Fru Larsen vil støtte CoolUnite, og vi glæder os enormt meget over samarbejdet! Tusind tak for støtten. Har du en ide til hvordan du kan støtte CoolUnite? Tag fat i Kathrine på mail klhh@coolunite.dk.

Støt CoolUnite og lær samtidig at tegne drager, riddere, fabeldyr, prinsesser etc.
Køb den nye e-bog Eventyrland her: www.frularsens-univers.dk

Row for Change støtter CoolUnite

Intet andet end vand så langt øjet rækker døgnet rundt i 40-60 dage. Det er udsigten for Kasper og Simon, der den 12. december 2021 ror ud fra La Gomera på de Kanariske Øer som deltagere i Talisker Whisky Atlantic Challenge

27. april 2020
Talisker Whisky Atlantic Challenge er uden tvivl verdens hårdeste ro-udfordring, og den strækker sig over 5000 km. Distancen bliver tilbagelagt som ene mand eller op til fem deltagere. Det kræver både en stærk fysik, men især en stærk psyke, når bølgerne bliver 15 meter høje, vablerne bliver flere, konstant udsættelse for saltvand og der ikke er andre end dig og dit hold. Turen foregår uden assistance, og alt hvad holdene skal bruge på turen skal medbringes fra starten.

Hverdagen ombord
Kasper og Simon skal efter de tager afsted fra La Gomera ro to timer, sove to timer – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Når man ikke ror eller sover laver man mad, renser båden eller slapper af. Det er naturligvis utroligt vigtigt at få nok væske, men da hver roer forbrænder mindst 8000 kcal om dagen og i gennemsnit taber 12 kg som de krydser Atlanterhavet, er mad også ekstremt vigtigt. Det er med andre ord en ekstrem udfordring, der kommer til at kræve ekstremt meget af de to roere. Her til højre kan du se hvordan hænderne ser ud efter mange timers roning.

For det gode formål
Hver båd i Talisker Whisky Atlantic Challenge ror for at støtte et godt formål. Vi er i CoolUnite ekstremt beæret over, at Kasper og Simon har valgt at støtte CoolUnite. De to roere vil med deres deltagelse sætte fokus på de udfordringer, der er for udsatte og sygdomsramte børn i Danmark og undervejs i forberedelserne til turen samle penge ind til disse børn.
Vi glæder os ekstremt meget til at følge alle forberedelserne frem til afrejse i december 2021, og naturligvis til at følge selve turen over Atlanterhavet.
Vil du læse mere om Row for Change? Find dem på deres hjemmeside eller Instagram profil.

Nordjyllands Sug og Spul støtter CoolUnite

Nordjyllands Sug og Spul, der tilbyder kloakservice har besluttet sig for at række en hælpende hånd til udsatte og sygdomsramte børn.

20. april 2020
Efter at have mødt en del udsatte familier i Danmark tog Thomas Pilgaard ejer af Nordjyllands Sug og Spul en vigtig beslutning. Han ville donerer DKK 10.000 til CoolUnite for at støtte de børn, der har brug for en ekstra håndsrækning. Derudover vil vi etablere et fast samarbejde med Thomas fremover om støtte til udvikling af aktiviteter.

Af hjertet tak til Thomas fra Nordjyllands Sug og Spul for den flotte donation. Vi glæder os til at samarbejde med Nordjyllands Sug og Spul fremover, og til at give den flotte donation til børn, der har brug for hjælp.

Har du en ide til, hvordan vi kan samarbejde om at indsamle til udsatte og sygdomsramte børn? Send Kathrine en mail, så vi sammen kan støtte udsatte og sygdomsramte børn, der har brug for en hjælpende hånd.

CoolUnite får støtte af FA Moto-Sport

FA Moto-Sport kontaktede CoolUnite – de vil nemlig gerne støtte udsatte og sygdomsramte børn i Danmark og fik en god ide til hvordan!

27. marts 2020
FA Moto-Sport, der sælger italienske motorcykler og knallerter, arbejder allerede for at give så meget de kan tilbage til samfundet, og nu vil de støtte CoolUnite! I år vil du derfor når du køber en motorcykel fra FA Moto-Sport være med til at donere DKK 300 til CoolUnite, og for hver knallert/scooter, der sælges er du med til at støtte CoolUnite med DKK 150.

Af hjertet tak til FA Moto-Sport for jeres flotte initiativ. Vi glæder os enormt meget til at følge jer og til at give donationen til børn, der har brug for hjælp hen mod slutningen af året.

Har du en ide til, hvordan vi kan samarbejde om at indsamle til udsatte og sygdomsramte børn? Send Kathrine en mail! Sammen kan vi støtte udsatte og sygdomsramte børn, der har brug for en hjælpende hånd.

Elle’s Sociale Tøjbutik

Henriette Karlsen er indbegrebet af en ildsjæl. Hun er vokset op i et hjem med misbrug, og løb hjemmefra da hun stadig var barn. I dag arbejder Henriette for, at udsatte børn skal finde håb og troen på sig selv

11. marts 2020
En iskold aften stak Henirette af fra sin mors lejlighed og løb på bare tæer gennem Amagers gader. Henriette voksede op i et barskt miljø, hvor vold og misbrug var en del af dagligdagen. Allerede som 4-årig blev hun en del af systemet, og som 15-årig løb hun hjemmefra. Det var først i 2011, da Henriette blev frivillig i foreningen Vilde Liv, at hun følte sig set og hørt. I dag har Henriette et mål om at hjælpe udsatte børn, og derfor har hun valgt at stifte Elle’s Sociale Tøjbutik.

Elle’s Sociale Tøjbutik skal skabe mulighed for, at udsatte børn bliver forkælet og samtidig finde et netværk, en tryg base og troen på sig selv. Igennem 3 ugentlige arrangementer kan særligt inviterede børn besøge butikken, hvor de får det tøj de har brug for, samtidig med at de møder andre børn i samme situation og en voksen, som de altid kan henvende sig til for at få råd og vejledning.

CoolUnite er stolte af at kunne donere huslejen det første år, svarende til DKK 78.600, og vi glæder os til at samarbejde med Henriette om butikkens udvikling. Vi håber butikken kan skabe glæde og tryghed for mange udsatte børn, og hjælpe dem med at finde håb og troen på sig selv.

CoolUnite får støtte fra Asetek

Aseteks grundlægger André S. Eriksen ville gerne støtte CoolUnite og fik en god ide til hvordan han kunne støtte udsatte og sygdomsramte børn.

4. marts 2020
Aseteks grundlægger André Eriksen kontaktede CoolUnite – han havde fået en god ide til, hvordan Asetek kan støtte udsatte og sygdomsramte børn. Asetek, der er et dansk firma, som designer, udvikler og markedsfører væskekøleløsninger til computersystemer, havde nemlig 20 års jubilæum den 14. februar, og i den anledning opfordrede de deres gæster til at donere eventuelle gaver til CoolUnite i stedet. I stedet for vin og andre gaver, modtog Asetek donationsbeviser fra deres gæster, og fik i den anledning samlet DKK 47.900 sammen til udsatte og sygdomsramte børn.

Af hjertet tak til Asetek for den flotte donation og for det fantastiske initiativ. Vi glæder os til at give donationen til børn, der har brug for hjælp.

Har du en god ide til, hvordan vi kan samarbejde om at indsamle til udsatte og sygdomsramte børn? Send Kathrine en mail! Sammen kan vi støtte de udsatte og sygdomsramte børn, der virkelig har brug for en hjælpende hånd.

WeCare åbner nyt center i Brønderslev og CoolUnite støtter med ny PlayStation og spil

WeCare, der er en indsats, der hjælper udsatte børn ville åbne et nyt center i Brønderslev, men ønskede støtte til indretningen på centeret

4. marts 2020
Udsatte børn med psykiske problematikker og omsorgssvigtede børn og unge får et nyt center i Brønderslev. WeCare er en indsats, der tilgodeser borgere, der har brug for et indgreb i deres liv til trods for komplekse problemstillinger. Målsætningen er at få børnene på rette køl ved at arbejde med konkrete hverdagssituationer og ved at få implementeret så mange positive vaner hos barnet og den unge som muligt. WeCare arbejder som bindeled mellem familie, kommune, skole og andre instanser og sørger for at alle indsatser er rettet mod samme mål.

Da WeCare stod og skulle til at indrette et helt nyt center i Brønderslev, skrev de til CoolUnite om vi kunne hjælpe. CoolUnite er stolte af at kunne donere en PS4 samt spil som de unge kan bruge når de er på centeret.

Det nye center i Brønderslev er allerede åbnet.

CoolUnite donerer DKK 300.000 til alvorligt og kronisk syge børn

SMILfonden har en ambition om at skabe Danmarks fedeste kreative værksted for indlagte børn og unge og deres familier, samt børn til indlagte forældre.

20. januar 2020
Børn, der er indlagt på Rigshospitalet kommer fra hele landet. Det betyder, at børnene ofte er afskåret fra skole, familie og venner. Familien er splittet for at kunne passe hverdagen. Fra at have hele sin familie omkring sig, sine venner, skolekammerater, fritidsaktiviteter, venner fra fritidsaktiviteter og mange flere, er mange indlagte børn pludselig meget alene et fremmed sted. Udover, at det er meget stressende for mange børn at være indlagt og mange plages af skyldfølelse og dårlig samvittighed over for resten af familien, så kæmper mange af børnene også med ensomhed og er i risiko for at udvikle depression og angst.

Med et kreativt værksted er ønsket at give børnene og deres familier et kreativt frirum. Bare fordi man er syg og indlagt, betyder det ikke, at man ikke længere er et barn – og børn har brug for at lege. Børn har brug for at være kreative og udvikle sig sammen med andre børn. Formålet med et kreativt værksted er at fremme de indlagte børns livsglæde mens de er indlagt, og samtidig at give børnene en pause fra sygdommen, fra de hvide kitler og fra bekymringerne. Børnene får et rum hvor der er højt til loftet, og hvor børnene kan være sammen med deres familie og møde andre i samme situation samtidig med at de udvikler deres kreativitet og fantasi, og måske nye venskaber.

I CoolUnite er vi stolte af at kunne hjælpe SMILfonden med at skabe Danmarks fedeste kreative værksted med det bedste formål. Derfor har vi doneret DKK 300.000 til etableringen af det kreative værksted.

Det kreative værksted forventes åbnet i foråret 2020 og drives af SMILfonden. Læs mere om SMILfonden her.

CoolUnite donerer julegaver til børnene på Vokseværket

Vokseværket er et tilbud til børn og unge med behov for længerevarende opvæksttilbud. CoolUnite har doneret julegaver til alle de børn, der bor på Vokseværket i Aalborg, for at hjælpe dem med at få en god jul.

19. december 2019
Opvækstinstitutionen Vokseværket er for børn mellem 3-18 år med problematiske opvækstbetingelser, der har behov for længerevarende opvæksttilbud. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer. Opholdet kan kompensere for manglende forældreomsorg, og vil ofte vare barndommen ud. Der er fokus på at pleje relationerne mellem barnet og dets forældre, og Vokseværket modtager også søskendeflokke, som er af en størrelse, der ikke kan rummes i en plejefamilie.

CoolUnite blev kontaktet af Den Glade Kok, der arbejder på Vokseværket. Han fortalte at Vokseværket skulle holde et julearrangement for alle børnene den 19. december, hvor alle børnene skal forkæles.

Det skal være julemad doneret af det lokale supermarked, dans om juletræet og julesange. Hertil har CoolUnite doneret julegaver til alle børn, der bor på Vokseværket. Vi håber at børnene må få en god og mindeværdig jul.

Tusind tak til den Glade Kok og Vokseværket for det flotte initiativ!

CoolUnite donerer julegaver til Frimurerlogens julearrangement

CoolUnite donerer 25 julegaver, der skal skabe glæde hos børn, der ellers ikke ville have råd til at fejre juleaften.

18. december 2019
Frimurerlogen i Frederikshavn uddeler hvert år julekurve til børnefamilier, som har det økonomisk svært. Familierne har knapt råd til at holde jul, og Frimurerlogen i Frederikshavn har valgt at hjælpe dem på vej med en julekurv. Julekurven indeholder alt det som de har brug for i form af madvarer og lækkerier for at holde en god juleaften. Frimurerlogen erfarede, at det oftest er børnene i de økonomisk svage familier der har det sværest og har derfor valgt at fokusere på dem.

Familierne bliver derfor i forbindelse med julekurven inviteret til julefest den 18. december på Restaurant Frida i Frederikshavn. Der er pædagoger som vil klippe-klistre og pynte juletræet sammen med børnene. Derudover kommer Tina Siel og underholder med sang, og borgmester Birgit Hansen deltager i festlighederne. Sidste år deltog 66 børn.

I CoolUnite er vi glade for at kunne donere 25 gaver til julearrangementet. Gaverne vil selvfølgelig blive givet til børnene af selveste Julemanden som også deltager i eventet. Vi håber, at børnene får stor glæde af gaverne og en mindeværdig juleaften.

En glædens tid for anbragte børn

Hvert år er omkring 1500 børn anbragt på børnehjem og døgninstitutioner. For disse børn er julen ikke en nem tid og julegaver er ikke et normalt gode. Derfor donerer CoolUnite DKK 25.000 til Operation Julegaveregn

16. december 2019
Julen illustrerer i høj grad den sociale forskel, som anbragte børn, trods fantastiske institutioner og pædagoger alligevel oplever. Alle børn vil gerne tilhøre fællesskabet og føle at de hører til. Julen betyder en overflod af alt det, de fleste tager for givet. Ikke kun det materielle, men også glæde, familiehygge, omsorg og nærhed. Julegaven er et stærkt symbol på den omsorg vi drager for hinanden.

Operation Julegaveregn er et privat initiativ, som siden 2006 har indsamlet penge til julegaver til alle de børn, der er anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner. Julegaven er ikke det vigtigste for anbragte børns trivsel, men det giver børnene en fornemmelse af, at nogen tænker på dem i juletiden. Dette kan gøre en stor forskel for børnene – ikke kun juleaften, men længe efter.

CoolUnite har doneret DKK 25.000 til Operation Julegaveregn. Vi er ekstremt taknemmelige og rørte over det arbejde, Operation Julegaveregn gør i denne tid for at sprede juleglæde for de anbragte børn i Danmark. Af hjertet tak.

CoolUnite støtter Mødrehjælpen med julegaver

Mødrehjælpen tilbyder rådgivning og vejledning til gravide og børnefamilier i sårbare og udsatte situationer. CoolUnite har doneret 20 gaver til Mødrehjælpens julearrangement i Køge for børn der ellers ikke har råd til at fejre jul.

13. december 2019
Mødrehjælpen har erfaret, at mange børnefamilier og gravide er i sårbare situationer, og de har somme tider brug for en ekstra håndsrækning. Rådgivningen er gratis for forældre med børn under 18 år og kan foregå over chat, telefon eller et af deres rådgivningshuse. Mødrehjælpen rådgiver om mange forskellige problemstillinger såsom samvær, skilsmisse, økonomi, trivsel, vold i familien, sociale rettigheder og tvivl om abort.

Ulla fra Mødrehjælpen kontaktede CoolUnite for flere måneder siden. Den 14. december holder Mødrehjælpen i Køge nemlig et julearrangement for 100 børn mellem 0-10 år og deres forældre. Familierne, der ellers ikke ville have råd til at fejre jul, samles om et stort julearrangement, hvor alle børn får en gave. CoolUnite har valgt at støtte dette arrangement ved at donere 20 gaver til børnene.

Vi håber, at alle børnene og familierne får en fantastisk julefest, og vi vil gerne sige tusind tak til Ulla og Mødrehjælpen for jeres store indsats for disse børn.

Silly Doh donerer julegaver til udsatte og sygdomsramte børn igennem CoolUnite

Silly Dohs ejer Torben Hansen fik en god ide til, hvordan han kunne hjælpe med at sprede juleglæde til udsatte og sygdomsramte børn.

13. december 2019
Silly Doh er modellervoks baseret på harmløs silikone, er fri for skadelig kemi, det tørrer aldrig ud og kan bages til permanente figurer. Torben Hansen, der ejer Silly Doh, kontaktede CoolUnite, fordi han gerne ville være med til at sprede juleglæde til udsatte og sygdomsramte børn. Torben tilbød at sende 200 pakker Silly Doh, som CoolUnite har fået lov til at give videre til udsatte og sygdomsramte børn. Pakkerne vil blandt andet gå til børn, der er indlagte over julen og som julegaver til børn af misbrugere.

Vi er virkelig taknemmelige for donationen, og vi glæder os over at kunne overraske endnu flere børn denne jul. Tusind tak Torben!

Har du en god ide til hvordan vi kan samarbejde? Så send Kathrine en mail her. Sammen kan vi finde en måde at samarbejde på, så vi kan hjælpe endnu flere børn i nød.

CoolUnite donerer DKK 1 mio. til Danmarks nye børne- og ungehospice

Der findes kun ét børne- og ungehospice i Danmark i dag, men 1. november 2020 slår man dørene op til Danmarks nye børne- og ungehospice Strandbakkehuset.

21. november 2019
I 2018 besluttede sundhedsministeriet, at der skulle etableres et børnehospice i Vestdanmark for at skabe geografisk balance inden for børne- og ungehospicetilbuddene. Hospice Djursland, et hospice for voksne greb opgaven, og har siden arbejdet for at skaffe nok midler til at kunne åbne dørene for endnu fire børne- ungehospicepladser i Danmark.

Strandbakkehuset kommer til at tilbyde børn og unge og deres familie et hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet. Alle børn og unge, uanset hvor kort deres liv måtte være, skal have de bedste muligheder for at få så meget ud af deres liv, som det er muligt – udviklingsmæssigt og socialt. Fokus vil også være på at støtte de syge børns søskende, som ofte bliver glemt og klemt når en bror eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet.

Der dør næsten 300 børn hvert år i Danmark.

CoolUnite er ekstremt stolte over at kunne donere DKK 1 mio. til etableringen af Strandbakkehuset. Læs mere om Strandbakkehuset og CoolUnites samarbejde med Strandbakkehuset under Store Støtteprojekter.

CoolUnite donerer DKK 100.000 til Barnets Blå Hus

‘Når min far drikke bliver jeg bange’ – 8 årig dreng. Mere end 122.000 danske børn vokser op i familier med alkoholmisbrug. Konsekvenserne for disse børn kan være store på både kort- og lang sigt.

28. oktober 2019
I en undersøgelse af unge som er vokset op i en familie med alkoholproblemer fra TUBA, viser det sig at 86,1% af børnene havde ønsket om at tale med en tryg voksen om problemet. Konsekvenserne af at vokse op i en familie med alkoholmisbrug kan være svære – 10 pct. får en psykiatrisk diagnose, 40 pct. har symptomer på belastning og i sammenligning med andre børn har de ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Hvert år anbringes 3232 børn uden for hjemmet, og hver 3. anbringelse skyldes alkohol.

Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn og familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien. I Bartnets Blå Hus møder børnene voksne, som forstår deres problemer, og de kan få sat ord på det, der er svært.

I Barnets Blå Hus eksisterer der i dag grupper for børn fra 0-13 år, børn, der er klar til at modtage behandling og de er klar til at deltage i gruppesamtaler med andre børn og professionelle psykoterapeuter eller psykologer. Desværre findes der en børn, der kommer i huset, der ikke er klar til at modtage behandling. For at starte en gruppe for disse børn, hvor de kan komme og være i et trygt miljø, få sig et netværk og få nogle gode oplevelser, donerer CoolUnite DKK 100.000. Denne donation bliver mødt af Støtteforeningen Barnets Blå Hus, med et tilsvarende beløb.

Vi er ekstremt stolte af at kunne deltage i dette projekt, og vi glæder os til at følge udviklingen i gruppen. Tusind tak til Barnets Blå Hus for jeres hjertevarmende hjælp til børn af misbrugere. I kan læse mere om samarbejdet under Store Støtteprojekter.

Jul i Tasiilaq

Et stort læs julegodter er på vej til den Grønlandske by Tasiilaq, så byens mest udsatte børn har mulighed for at få en fantastisk jul.

11. oktober 2019
Vi har tidligere skrevet om byen Tasiilaq, der ligger i det østlige Grønland, 680 km væk fra den nærmeste by Nuuk. Byen har en række problemer udover de sjældne leverancer – de har en stor række sociale problemstillinger, omsorgssvigt og mangel på ressourcer. Grønlands Politi har lige offentliggjort tal, der viser at der de sidste fem år er anmeldt 191 sager om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Det svarer til 40 nye sager hvert år i et område med godt 2000 indbyggere. Og dette er blot de sager, der anmeldes.

Martin Lyngsdal, der er køkkenleder i en kantine i Tasiilaq, arrangerer hvert år juleaften for de børn og familier i Tasiilaq, der ikke selv har råd til at holde jul. Det er vigtigt for ham, at der udelukkende er fokus på børnenes juleaften. I år haltede juleaftenen virkelig, da Martin ikke havde modtaget samme hjælp som tidligere. Derfor er CoolUnite gået sammen med Arctic Group om at hjælpe Martin med hans juleaften.

Vi håber hjælpen kan give børnene et kæmpe smil på læben, og gøre julen i år bliver bare lidt sødere.

Legetøj med skib til Østgrønland

Der kommer kun et skib 4 gange om året til Tasiilaq i Østgrønland. Da Tasiilaq også er socialt udsat og mangler ressourcer, har børnene i byen ikke meget fungerende legetøj.

26. september 2019
Frederik, en dansk pædagogstuderende på praktik i Tasiilaq i Østgrønland kontaktede CoolUnite med et brændende ønske om at hjælpe børnene i byen. Tasiilaq er meget isoleret fra resten af omverdenen, og der kommer kun et skib 4 gange om året med alt fra grøntsager til tøj. Det betyder også, at de varer, der bringes til byen ikke bibringer meget luksus i hverdagen. Derudover er Tasiilaq meget udsat for sociale problemstillinger, omsorgssvigt og manglende ressourcer. Den nærmeste by er Nuuk, der ligger 680 kilometer væk – på den anden side af indlandsisen.

Ligesom de mange børn før dem, nyder børnene i Dr. Ingrids Børnehave alt det legetøj der er, og det har resulteret i, at legetøjet i institutionen er meget slidt, hvis ikke direkte ødelagt. Børnehaven har ikke haft råd til at købe nyt legetøj i mange år, og børnene har typisk heller ikke meget legetøj i hjemmet.

I CoolUnite er vi glade for, at Frederik tog kontakt til os, og vi har doneret en masse legetøj til Dr. Ingrids Børnehave i Tasiilaq, som vi håber børnene kommer til at nyde mange timer med sammen med deres venner og fælles kreativitet.

Belønningsgaver til skolepsykiatrisk døgnafsnit

Desværre er der mange børn, der har brug for psykiatrisk hjælp, og skolepsykiatrisk døgnafsnit arbejder hver dag med disse børn.

25. september 2019
Skolepsykiatrisk døgnafsnit på Aarhus Universitetshospital modtager børn i alderen 7-14 år, der lider af børnepsykiatriske tilstande. Det kan dreje sig om børn med adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression og psykoser.

Afsnittet har plads til 8 børn og børnene er i gennemsnit indlagt 2-3 måneder og går, hvis muligt, i en intern skole.

For mange af børnene, er det en kæmpe omvæltning at komme hjemmefra, og det de skal på skolepsykiatrisk døgnafsnit kræver meget af dem. Derfor arbejder børnene blandt andet med belønning som en motiverende faktor, når de skal øve noget der er særligt svært for dem.

CoolUnite er derfor glad for at kunne donere 16 DVD’er til afsnittets belønningskasse som børnene vælger fra når en særlig svær opgave er overstået. Vi håber gaverne kan være med til at hjælpe børnene i deres udvikling og skabe glæde under deres indlæggelse.

CoolUnite støtter Danmarks eneste børnehospice

For at hjælpe med at skabe de bedste rammer for børn med livstruende sygdomme og deres pårørende, har CoolUnite valgt at støtte Lukashuset med DKK 400.000.

30. august 2019
Der findes ikke en værre tanke end børn, der bliver ramt af livstruende sygdomme. Det er en situation, der for de fleste er svært at forestille sig, men desværre virkeligheden for mange familier.

Hele familien bruger rigtigt mange ressourcer på det syge barn, og hverdagen bliver svær at få til at hænge sammen. Lukashuset tager hånd om fysiske symptomer som smerte, kramper, åndedrætsproblemer, men også om familien. Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til, at familien kan bo og leve sammen i trygge rammer med det nødvendige og sundhedsfaglige personale og udstyr.

CoolUnite har doneret 400.000 kr. til Lukashuset som bl.a. skal hjælpe til med at efteruddanne personalet. Vi er utroligt taknemmelige for Lukashusets fantastiske arbejde, og vi er stolte af at kunne række hånden ud og hjælpe børn med livstruende sygdomme.

CoolUnite støtter Stafet for Livet

Stafet for Livet er et døgn hvor der sættes fokus på kræftsagen. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet og give håb til dem, der kæmper.

3. september 2019
En person kan gøre en forskel. Det blev Gordy Klatt – en amerikansk læge et levende bevis på, da han i 1985 startede Stafet for Livet. Grundlæggeren døde selv to år efter at have fået diagnosen mavekræft i 2012, men inden hans død stiftede han Stafet for Livet. I dag løbes Stafet for Livet i over 29 lande. I Danmark går de indsamlede beløb til Kræftens Bekæmpelse.

Kræft påvirker alle på et personligt plan – det påvirker alle på tværs af økonomi, nationalitet og alder. CoolUnite har i anledning af Stafet for Livet valgt at donere DKK 3.000 til 9.Y. i Frederikshavns indsamling under Stafet for Livet. Flere fra 9.Y i Frederikshavn har selv haft sygdommen tæt inde på livet, og derfor besluttede de sig for allerede for fire år siden at deltage første gang.

Vi er stolte af at kunne støtte en så inspirerende klasse af elever, der har valgt at tage sagen i egen hånd og hjælpe kræftramte børn og familier.

CoolUnite støtter Team Rynkeby

Efter otte dage i sadlen afsluttede Team Rynkeby i lørdags den årlige cykeltur til Paris. I år deltog rekordmange motionscyklister for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme, og Team Rynkeby Nordjylland cyklede med CoolUnites støtte.

8. juli 2019
Team Rynkeby blev stiftet i 2002, og havde den gang kun 11 motionscykelryttere med. I år deltog 2500 motionscykelryttere fra Nordeuropa. Pengene der bliver samlet ind går ubeskåret til børn kritisk sygdom, og i Danmark går støtten til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Sidste år blev der efter årets tur doneret DKK 70,4 mio. til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme.

Vi glæder os til at se resultatet for i år, og håber støtten kommer til at gavne endnu flere kritisk syge børn og deres familier.

Silas besøger Aalborg Zoo

I foråret besøgte Silas Københavns Zoo sammen med sin mor, Malene. Det var en oplevelse, Silas havde set frem til længe, da han bl.a. skulle opleve de nye pandaer, der er Silas’ yndlingsdyr. Hele oplevelsen blev dog ødelagt af andre børn, der kom med grimme kommentarer.

25. juni 2019
Silas har Crouzons Syndrom, der bl.a. giver misdannelser af ansigtsknoglerne. Det betyder, at Silas ser anderledes ud, men han er som de fleste andre børn. Silas og hans mor tog i maj måned i Københavns Zoologiske Have for at opleve de nye pandaer, der er Silas’ yndlingsdyr. Det skulle have været en hyggelig dag og et afbræk fra en hverdag med hospitalsbesøg og sygdom, men under turen i Københavns Zoo var der mange børn, der kom med grimme bemærkninger om Silas. Det blev til sidst så slemt, at Silas og hans mor blev nødt til at tage hjem.

For at give Silas en god oplevelse har CoolUnite inviteret Silas og hans mor til Aalborg, hvor Aalborg Zoo har givet begge gratis adgang til haven samt en guidet tur rundt med dyrepassere. Silas fik også mulighed for at fodre elefanterne og komme tættere på flere af dyrene.

En stor tak til Aalborg Zoo, og også en stor tak for besøget til Silas og hans mor.

En bamse der bød velkommen

For børnene på afsnit 303 b er det gængse ”barneliv”sat på standby. Udfoldelsesmulighederne og aktiviteter med kammeraterne er for en tid ikke deres egen beslutning. Derfor tog døgnafsnittet for børn og unge med kræft og blodsygdomme 20 børn med på koloni den 4.-6. juni.

2. juni 2019
Døgnafsnittet for børn og unge med kræft og blodsygdomme behandler børn med blod og kræftsygdomme. For de indlagte børn er udfoldelsesmuligheder og aktiviteter med kammeraterne for en tid mellem 1,5-2 år ikke deres egen beslutning, men defineres af læger for at sikre barnets helbred. Nogle børn har bivirkninger og senfølger efter behandlingen, som kan betyde mindre energi, svingende humør, manglende appetit og nedsat eller besværet mobilitet.

For at bidrage til oplevelser, som kompenserer for de afsavn børnene har, arrangerer afsnittet en årlig koloni ved Hvide Klit i Sæby. I en tid hvor børnene er meget hjemme med mor eller far, da de ikke kan komme i børnehave eller i skole, giver kolonien børnene en stor oplevelse, og børnene får meget ud af at møde andre i samme situation.

CoolUnite har til årets koloni doneret en bamse til hvert barn, som bød børnene velkommen til kolonien. Vi håber den var med til at skabe glæde, og fortsat kan skabe glæde efter kolonien for de indlagte børn.

Et påskeæg fra Ønskeland – Børnelejr for udsatte børn

Desværre er antallet af sårbare børn og unge stigende, og mange har brug for en positiv oplevelse og et fællesskab. 22 børn og unge får i påsken mulighed for fede oplevelser og fællesskab igennem Ønskelands Børnelejr.

18. april 2019
Det går den forkerte vej i Danmark med at hjælpe børn og unge til at få fodfæste i livet – endda stærkt. På to år blev antallet af børn og unge, der følte sig udsatte næsten tredoblet ifølge en undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte. Samtidig vokser ensomhed og stressniveauet hos børnene.

Ønskeland er gået ind i kampen mod den negative udvikling, og har med Ønskelands Børnelejr skabt en påskelejr for 22 udsatte børn imellem 8-12 år, der har brug for en aktiv, sjov og hyggelig lejr sammen med andre børn. Der er fokus på leg, bevægelse, sund kost og fællesskab.

CoolUnite er enormt taknemmelige over at Ønskelands initiativ, og har støttet det med 50.000 kroner. Vi håber, at lejren kan være med til at give børnene en sjov oplevelse og skabe gode venskaber.

Rigtig god påske!

CoolUnite og Sigrid Fonden bringer lidt farve ind i en grå hverdag hos indlagte børn

5000 malebøger er på vej ud til børn og deres søskende på landets sygehuse. Sigrid Fonden har fået lavet malebøger i lommeformat, som bliver skubbet ud til landets sygehuse.

4. marts 2019
Sigrid Fonden har til formål at gøre livet sjovere for indlagte børn og deres søskende. Hver dag er der desværre en masse børn rundt i landet, der bruger mange timer på sygehusene. Det er hårdt for de syge børn, deres søskende og deres forældre.

En god aktivitet, om man er på sygehuset eller derhjemme, er at tegne og farvelægge. Nu er Sigrid Fonden klar med en ny malebog i lommeformat. Den lille størrelse gør den væsentligt nemmere at have med, sidde med I sygesengen, eller have i sygeplejerskens lomme.

CoolUnite har doneret beløbet for at få malebøgerne trykt. Vi håber, at malebogen kan skabe glæde og give flere børn et sjovere ophold på sygehuset.

Et frirum for børn på Aarhus Universitetshospital

Café Nexus er et frirum for unge patienter mellem 12-22 år på AUH. Cafeen drives af frivillige, der brænder for at hjælpe de børn og unge, der er indlagt på hospitalet og de børn, der venter længe på deres pårørende.

1. marts 2019
Café Nexus er et frirum for unge patienter og pårørende mellem 12 og 22 år, der er tilknyttet Aarhus Universitetshospital. Det er en forældrefri, lægefri og sygeplejerskefri cafe, hvor der er fokus på ungdom fremfor sygdom. Her hygges der med brætspil, PlayStation, kagebagning eller hvad der er stemning for.Desværre havde Cafe Nexus ikke mange spil til deres PlayStation til at underholde eller til at skabe adspredelse for de børn, der er indlagt på Aarhus Universitetshospital og de børn, der venter længe på deres pårørende.

Derfor tog Kathrine fra CoolUnite ud til cafeen og overraskede med en gave: en donation til cafeen bestående af en masse PlayStationspil, der forhåbentlig kan give afsnittets børn lidt glæde i en svær tid.

På billedet ses to af cafeens frivillige. Læs mere om Café Nexus her.

Ny direktør for CoolUnite vil hjælpe endnu flere børn i nød

Den 1. november startede Kathrine som Chief of Charity hos CoolUnite. Hun har på ganske få måneder allerede sat vind i sejlene.

12. februar 2019
”Jeg har fornøjelsen af at overtage stafetten i CoolUnite, hvor jeg er enormt beæret over at kunne viderebygge på det gode arbejde, der allerede har hjulpet flere børn og unge.”

Gennem flere år har Kathrine været med til at skabe netværk for danske virksomheder i udlandet primært ved at arrangere fremstød og seminarer. Med denne baggrund er det helt oplagt for Kathrine at fokusere sit arbejde på at skabe nogle cool arrangementer og samarbejde med både private, erhverv og andre velgørende organisationer, hvorigennem CoolUnite kan samle penge sammen til udsatte børn og unge. CoolUnite er en helt unik fond med solide værdier og et godt formål, og det bliver Kathrines fornemmeste opgave at være med til at sikre, at CoolUnite kan hjælpe udsatte børn og unge.

Kathrine er 31 år, og når hun ikke kæmper for børn i nød, bruger hun tid derhjemme sammen med hendes mand, Asbjørn, og deres to døtre, Ida og Astrid på 6 og 3 år. Familien flyttede fra Roskilde sidste år og bor nu i Skørping.

“Jeg glæder mig til at være med til at styrke indsatsen, og jeg glæder mig meget til at komme i gang.”

Foto af Louise Dybbro

Hvis I har spørgsmål vedrørende CoolUnites arbejde, er I velkomne til at kontakte Kathrine

CoolUnite støtter Ønskelands Pausehus med 300.000 kroner

Danmark har indtil videre kun ét børnehospice. Det ligger på Sjælland. Alvorligt syge børn i andre dele af landet har derfor langt til dette tilbud. Det ønsker Ønskelands Pausehus at ændre med et pilotprojekt i ugerne 11-14.

31. januar 2019
Som familie til et barn med alvorlig sygdom er hverdagen hård. Overskuddet forsvinder hurtigt og familierne mangler tid og rum til at være sammen. Det tærer på kræfterne, bekymringerne tager over og midt i alle dagligdagens gøremål glemmer man at prioritere familielivet.
Ønskeland har besluttet at stille sine faciliteter til rådighed for børn i alderen 0-18 år med alvorlig sygdom i op til tre måneder om året. I første omgang vil der blive åbnet op for et pilotprojekt på fire uger allerede i foråret 2019, og CoolUnite sponsorerer dette pilotprojekt med DKK 300.000.
Opholdet skal være gratis for børnene og deres familier, og Ønskelands Pausehus vil i perioden kunne give 10-20 familier et afbræk fra den svære hverdag, hvor alvorlig sygdom bliver glemt og hvor samvær og heling er i fokus.
Erfaringer fra Lukashuset i København viser, at der er behov for rammer, hvor der er plads til hele familien, og hvor livskvalitet for hele familien er i fokus. Hos CoolUnite glæder vi os meget til at støtte projektet og er taknemmelige for Ønskelands indsats for disse børn, deres søskende, familier og venner.

Hjælp dine medmennesker med GODEED og støt CoolUnite

GODEED er en app, der inspirerer dig til at gøre gode gerninger over for andre.

Vi skal huske hinanden. Det er motivationen bag GODEED, der gør det let og motiverende at hjælpe mennesker og selv modtage hjælp på samme vilkår. Appen tillader brugerne at tilbyde deres ekspertise eller hjælp indenfor et vilkårligt område. Det handler om at hjælpe og glæde andre mennesker med en lille håndsrækning, når du har tid.

Flemming Bøgh, der har udviklet GODEED, kontaktede CoolUnite, da han havde fundet på en god og nem idé til at indsamle penge til børnefonden.

Du kan nu donere et beløb til CoolUnite igennem appen og få et overblik over de arrangementer, hvor CoolUnite mangler frivillige hænder. Download appen og bliv frivillig til CoolUnites charity events eller hjælp en person, der har brug for det.

Vil du støtte CoolUnite gennem din virksomhed eller tiltag, eller har du en god idé til, hvordan vi kan indsamle penge, så vi kan hjælpe endnu flere børn? Kontakt Kathrine (CoolUnites Chief of Charity) her.

Læs mere om GODEED her

Download GODEED her

Aalborg Håndbold, Cajuna og CoolUnite spiller på samme hold

Cajuna er blevet hovedsponsor for ungdomsklubberne i Aalborg Håndbold. Spillertrøjerne har fået et hjerte på fronten

Mark Nielsen, der er medstifter og administrerende direktør hos Coolshop, kan nu også skrive hovedsponsor på CV’et. Gennem sit selskab, Cajuna, støtter Mark nu de unge drenge på de aalborgensiske håndboldbaner. Det er dog ikke Coolshops logo, der er i spotlightet denne gang.

For at få så meget fokus på CoolUnite som muligt, har Mark valgt, at det skal være CoolUnites logo, der skal pryde ungdomspillernes trøjer, når de går på banen. Et tiltag, der forhåbentlig er med til at udbrede kendskabet til CoolUnite og dets gode gerninger. Cajuna har også doneret et beløb til CoolUnite.

Aalborg Håndbold stræber efter at bevare sine gode resultater og bevare det håndboldbrand, der samler herrehåndbolden i Aalborg og Nordjylland. Talentudviklingen prioriteres højt, og det giver resultater. U18 drengene har vundet det danske mesterskab to gange.

Vi er hos CoolUnite dybt taknemmelige for, at Cajuna har givet os mulighed for at være med på banen, og vi glæder os til at følge de aalborgensiske håndboldspillere i landets idrætshaller.

En glædens tid for udsatte familier

Juleaften blev for nogle af Danmarks fattigste familier gjort lidt lettere med et stort juleaftensarrangement, hvor familierne blev inviteret til julemiddag, pakkespil og selvfølgelig julegaver.

7. januar 2019
Sonja Christensen havde inviteret fattige og udsatte familier til jul i Brønshøj d. 24. december. Sonja, der stod bag initiativet, har længe arbejdet på at gøre denne aften så magisk som muligt for de 110 deltagende. Ambitionerne var fra starten høje – familierne skulle virkelig mærke, at det var jul, og det var en jul, der skulle lette deres hverdag. Hjælpen var tiltrængt – nogle af deltagerne ankom uden en varm vinterjakke.
Klokken 15.00 ankom gæsterne til gløgg, æbleskiver og saftevand. Herefter var der dans og sjov, og ‘julemandens fabrik’ slog dørerne op, hvor deltagerne frit kunne vælge legetøj, tøj, tasker, jakker, sko og mere, der var blevet samlet ind til formålet. Ingen gik hjem uden en varm jakke.
I den store sal blev der spillet musik af Amin Jensen og hans datter Mira, og der blev naturligvis serveret julemad efterfulgt af pakkespil. Endelig kom julemanden og delte gaver ud. Hertil havde CoolUnite den store glæde at donere et gavekort på 500 kr. til Coolshop til alle børnene.

Sonja fortæller, at aftenen var meget vellykket, og at både gæster og frivillige beskriver aftenen som den bedste jul nogensinde.

CoolUnite donerer legetøj til de kritiske timer 

Neuro, Orto og Traume Intensivt Afsnit (NOTIA) på Aalborg Universitetshospital behandler patienter, der lider af sygdomme i hoved og/eller krop efter ulykker. Afdelingen er hver dag i kontakt med børn, der både er patienter og pårørende.

NOTIA behandler kritisk syge børn og voksne med hovedtraumer efter bilulykker og andre ulykker. Afdelingens personale er hver dag i kontakt med børn i alle aldre, enten som patienter eller som pårørende. 

Det kan være svært at være pårørende på NOTIA: Under indlæggelsen kan patientens tilstand svinge, og det kan være en svær balancegang, især hvis den pårørende er et barn. Børn er meget velkomne i afdelingen, og personalet har positiv erfaring med at inddrage børn i indlæggelsesforløbet. Desværre har afsnittet ikke meget underholdning eller adspredelse at tilbyde de børn, der venter længe på deres pårørende.

Derfor tog Kathrine og Lea fra CoolUnite i dag ud til afsnittet og overraskede med en julegave. En donation til afdelingen bestående af en masse legetøj, spil og maleredskaber, der forhåbentlig kan give børnene lidt glæde i en svær tid.

CoolUnite modtager støtte fra Drop N Shop

Drop N Shop er en online virksomhed, der tilbyder at købe din brugte mobil. Virksomheden sælger din brugte mobil videre på det internationale marked, således at grejet bliver genbrugt. Hvis ikke mobilen kan sælges, som den er, skilles den ad, så udvalgte dele kan genbruges.

Torben Krogh, der ejer Dropnshop.dk, kontaktede CoolUnite, da han havde fået en god idé til, hvordan han kunne indsamle penge, der skal gå til at hjælpe børn i nød. Drop N Shop tilbyder deres kunder at donere penge til et godt formål ved check-out.

Og du kan gøre det samme. Vil du have en donationsknap på dit website ved check-out, er du mere end velkommen til at kontakte vores Chief of Charity, Kathrine igennem vores kontaktformular.

Har du en god ide til, hvordan vi kan samarbejde om at indsamle penge? Så send Kathrine en mail igennem vores kontaktformular. Sammen kan vi finde en måde at samarbejde på, så vi kan hjælpe endnu flere børn i nød.

Besøg Drop N Shop her og læg en donation til CoolUnite: www.dropnshop.dk

CoolUnite støtter Lukashuset igen – Danmarks eneste hospice til børn og unge

Børn og unge med en livstruende sygdom har ret til samme lindrende og aflastende tilbud som voksne med livtruende en sygdom. Derfor støtter CoolUnite Lukashuset med DKK 100.000

I Lukashuset kan børn og unge med livstruende sygdom blive indlagt sammen med deres familier. En stor del af de indlagte børn har lange sygdomsforløb og mange indlæggelser på børneafdelinger bag sig. I Lukashuset tages der hånd om fysiske symptomer som smerte, kramper, åndedrætsproblemer, men også familiens samlede situation. Når et barn får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. Derfor er der tale om en helhedsindsats, der har til formål at lindre det syge barn såvel som forældre og søskende og at øge livskvaliteten for hele familien.
Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til, at familien kan bo og leve sammen samtidig med, at der er det nødvendige og sundhedsfaglige personale og udstyr.

Sankt Lukas Stiftelsen har for egen regning og risiko åbnet Danmarks første hospice for børn og unge. Heldigvis har mange heriblandt CoolUnite støttet de første års drift, så drømmen kunne realiseres. Fra 2019 får Lukashuset offentlig finansiering. I mellemtiden er vi hos CoolUnite enormt stolte af at være i stand til at kunne række hånden ud, hvor det behøves allermest

Støt Lukashuset på MobilePay: 82 296
Læs mere: http://sanktlukas.dk/bornehospice/

CoolUnite donerer 50.000,- til BørneTelefonen

En anonym linje til børn og unge, der er blevet udsat for grusomme svigt eller blot mangler en beroligende stemme i den anden ende af røret.

BørneTelefonen havde i 2017 202.500 henvendelser fra børn og unge, der havde brug for at tale med en voksen. Grundet manglende ressourcer var det desværre kun muligt at besvare 83.111 af disse. Hvilke spørgsmål og råb om hjælp stod tilbage?
BørneTelefonens målsætning er, at alle opkald bliver besvaret. Derfor har CoolUnite valgt at række hånden ud. Der er brug for nye initiativer, flere rådgivere og de nyeste, tekniske løsninger for at indfri denne målsætning, og det er netop, hvad donationen fra CoolUnite går til — så vi sammen sørger for, at alle skrøbelige børn og opkald bliver taget hånd om

Børn og unge ringer ind med problemer såsom kærestesorger, vold, mobning, seksuelle krænkelser og andre ting, som de ikke tør fortælle andre. BørneTelefonen er altså et enormt vigtigt intiativ og en støttefod, når det behøves. Vi hos CoolUnite håber og tror på, at donationen vil hjælpe endnu flere i en hård tid.

Læs mere om BørneTelefonen her
Bliv frivillig her

CoolUnite donerer 50.000,- til Ønskeland

Ønskeland er en non-profit organisation, der arrangerer forløb og ophold for sårbare børn og unge. Nu er der penge til endnu en lejr.

Hvert år danner Ønskeland trygge rammer for sårbare børn med rod i deres grundlæggende værdier: Sund kost, bevægelse, mental styrketræning og oplevelser i naturen. Ønskelejren er placeret i de naturskønne områder i Brovst, der bliver afholdt 3 gange årligt, og hvor de frivillige ildsjæle og tovholdere skaber leg, bevægelse og fællesskab for børnene.

Gennem leg og læring inspireres alle til at finde modet til fysisk aktivitet. Dette kan gøres i Ønskelands svømmehal, træningscenter, hockeybane, multibane, beachvolleybane og den fantastiske omkringliggende natur, der omfavner faciliteterne. Her bliver alle børn inddraget, og der er plads til den enkelte i fællesskabet.

Ønskelejren agerer som et frirum for børnene, hvor de bliver mødt af omsorg, kærlighed og nye venskaber. Med donationen fra CoolUnite har Ønskeland nu mulighed for at gennemføre endnu en lejr og dermed give 40 børn gode oplevelser med i bagagen.

Vi er enormt beæret over at kunne være medspiller til dette fantastiske arrangement, og der skal lyde et kæmpe tak til alle frivillige på Ønskeland. Læs mere om Ønskeland her — oenskeland.dk

CoolUnite giver håndsræk- ning til børnegruppe i Aalborg

Udsatte børn i Aalborg mødes et par gange om måneden i trygge og uformelle rammer. En donation fra CoolUnite er med til at løfte dette.

At være pårørende til en syg far eller mor er altid en svær oplevelse for et barn. Hverdagen bliver vendt op og ned, og mange børn oplever usikkerhed, frygt og ansvarspålæggelse. Studier viser, at et sygdomsforløb hos en forælder kan få de pårørende børn til at præstere på et lavere fagligt niveau, få højere skolefravær og fremkalde stress og bekymringer, der i værste fald kan give børnene kroniske ar på psyken.

En anden problematik i denne hårde tid er, at forældrene ofte har svært ved at tale om sygdom og børnenes frygt grundet mangel på overskud eller for at skåne barnet. Desværre har det ofte den modsatte effekt.

Det gør Gitte og Lene fra Familiegruppe Nord heldigvis noget ved, og CoolUnite hjælper naturligvis til.

Børnegruppen mødes altid lige efter skole, hvor de bliver mødt af omsorg og forståelse. Mens der indtages sunde snacks, tager de ‘runden’, hvor der bliver snakket om, hvad der er sket siden sidst. Her bliver ‘følelsesterningen’ blandt andet kastet og lander på en følelse, der så skal beskrives af barnet, og hvornår de sidst har oplevet den. Der bliver også tegnet diagrammer, hvor positive ting ved den syge forælder bliver illustreret, og børnene snakker og tegner om deres store drømme og ønsker.

Alt i alt er det et fantastisk frirum for børnene, der uden tvivl oplever, at de ikke er alene i den svære tid.

Der skal lyde et stort tak til Lene og Gitte for deres arbejde. Af hjertet – tak.

CoolUnite donerer 15.000 kr. til børn med særlige behov

Donationen går til en netværksgruppe fra Aalborg-området, der flere gange om året arrangerer ture for børn med særlige behov 

Ønskeland, der er et trygt og meditativt resort, dannede rammerne, da 70 forventningsfulde børn og deres familier fik et lille afbræk i hverdagen. Her blev der gået ture i det naturskønne område, hvor netværksgruppen havde arrangeret team-building med bl.a. klatreudfordringer i træerne — med hjælp fra instruktør, selvfølgelig. Dagen stod også på afslapning i Ønskelands faciliteter med pool, spa og sanserum.

Hele dagen var det børnene, der var i fokus, og der var blevet opstillet sjove lege, bordtennis, airhockey og meget andet, der udfordrede børnene kreativt, mens de havde det sjovt, men denne dag var også en mulighed for de voksne, der mødtes i rolige omgivelser og skabte nye relationer med andre, der står i samme situation.

Denne dag er 100% sponsoreret af fonde for at gøre det omkostningsfrit for familier med børn, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Det vil CoolUnite naturligvis hjælpe med.

CoolUnite giver et frisk pust til udsatte familier

En solskinshistorie i efteråret. Familiecenter Viborg modtager en donation på 15.000 kroner, der ubeskåret går til at give udsatte familier et pusterum i naturen.

I Viborg kommune finder du et varmt og trygt hus for familier, der af den ene eller anden grund har modstand i livet. Familiecenter Viborg er et solidt fundament, hvor mennesker bliver mødt med respekt, forståelse og accept.

Med donationen fra CoolUnite bliver der nu etableret et naturprojekt med start i efteråret, 2018, hvor der vil der blive skabt trygge rammer for både voksne og børn. Ambitionen er at give positive oplevelser i form af sjove aktiviteter såsom stafetløb, skydning, orienteringsløb, mindfulness og andre aktiviteter, der vil styrke sammenholdet og give opløftende øjeblikke i det naturskønne område, der omringer Søndermølle, egnens ældste kornmølle. Under hele forløbet vil familierne få selskab af kompetente familiebehandlere og mindfulness-instruktører, der sammen vil løfte dagen til noget helt specielt.

Vi hos CoolUnite ønsker, at efteråret skal omfavnes af alle. Derfor har vi valgt at støtte op om dette naturprojekt, der forhåbentlig vil give et lille afbræk i tung hverdag.

CoolUnite donerer 200.000 kr. til Børnehus Nord

CoolUnite har øremærket 200.000 kroner, der ubeskåret går til en professionel og skånsom indsats overfor børn i sager om overgreb. 

Overgreb mod børn har flere facetter. Det kan være fysisk, psykisk eller seksuelt, og det må aldrig finde sted. Aldrig. Børn skal beskyttes, og der skal så tidligt som muligt reageres på mistanke eller viden om, hvis et barn er udsat for vold eller seksuelle overgreb. Netop derfor har CoolUnite meldt sig ind i kampen i samarbejde med Børnehus Nord.

Hvis der hersker mistanke eller viden om, at et barn har været udsat for overgreb og politiet eller sundhedsvæsenet bliver involveret, skal en kommune altid benytte et børnehus som led i undersøgelsen. I Nordjylland er det Børnehus Nord; et nådesløst team, der slår ned på forbrydelserne i samarbejde med myndighederne, men også et børnevenligt sted, hvor børnene bliver hjulpet videre på den mest skånsomme og mest kvalificeret måde muligt.

Donationen fra CoolUnite vil bl.a. gå til at efteruddanne psykologer og socialrådgivere hos Børnehus Nord. Ledelsen har ydermere længe haft et brændende ønske om at uddanne hele personalet i krisestøtte og -håndtering. Særligt en uddannelse i kropslig tilgang til traumebehandling, der anbefales af WHO til behandling af PTSD. Denne uddannelse rummer en overbygning, der retter sig særligt mod børn.

Alt dette kan nu lade sig gøre gennem donationen fra CoolUnite, og vi er enormt stolte af at være med i kampen mod sager, der ret beset er lidt vigtigere end mange andre.

Læs mere om Børnehus Nord — boernehus-nord.dk

Mester K kom med gaver og show til ferielejr for udsatte familier

Røde Kors og ISS holdte ferielejr i Hillerød for 116 forældre, børn og frivillige deltagere. Feriegæsterne bestod af familier, der af forskellige årsager er i en sårbar situration. Det kan skyldes dårlig økonomi, fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, manglende socialt netværk eller andet.

”Alle børn har brug for ferieoplevelser. Her får de et pusterum fra hverdagen og oplever samtidig et fællesskab, som rækker langt ud over ferielejren.”, siger Lene Krogh, Vicegeneralsekretær i Røde Kors.

CoolUnite bidrog til underholdningen, hvilket Mester K stod for. Han underholdte med show og efterfølgende ballondyr til alle børn. Efter showet blev Mester K på lejeren i flere timer, for at snakke med børnene. Hvilket for børnene var med til at skabe et pusterum fra hverdagen. Jørgen Engbjerg fortæller: “Mester K udgjorde en stor forskel for de børn og familier, som ikke har mulighed for glæde deres børn med ferie, legetøj og fantastisk underholdning.”

Du kan læse mere om ferielejeren her: ISS

Projekt Stærk

WeCareDKs Projekt livskvalitet – for socialt udsatte unge. 

WeCareDk har arbejdet på et forløb, for socialt udsatte unge der vil omhandle fysisk aktivitet, viden om kost, og herigennem skabe bedre livskvalitet for disse unge mennesker. Fokusset vil ligge på sammenhold, sjove oplevelser gennem fysisk aktivitet og læring omkring hvad kost kan gøre for deres liv, ikke kun nu – men også på sigt.

WeCareDk har lavet dette forløb i samarbejde med kompetente pædagogiske fagfolk, som har mange års erfaring med målgruppen socialt udsatte, for at skabe de mest essentielle forudsætninger for at ”fange” de unges interesse. Derefter har WeCareDk allieret sig med Torben Keller, tidligere prof. bokser og personlig træner fra institut of amsterdam, for at lave et fysisk forløb der både er sjovt, udviklende, men hvor også alle kan være med. Projektet handler om, at give socialt udsatte unge de bedste forudsætninger for, at præge deres liv i en positiv retning. Projektet omhandler ganske rigtigt fysisk aktiviteter og kost – men derudover også en række andre socialpædagogiske elementer der er vigtige for deres livskvalitet.

Forløbet vil strække sig over 8 uger / 2 måneder. Herunder vil der være 2 ugentlige træninger med de unge. Èn træning indenfor i de nye træningslokaler hos CrossFit North 579 i aalborg, og én træning der vil forgå udendørs på forskellige lokationer i Aalborg. Forløbet er doneret af CoolUnite – derfor er deltagelsen for de 16 unge mennesker GRATIS.

WeCare har erfaret gennem flere års arbejde med målgruppen, at succesoplevelser og selve dét at få brugt sin krop og få et fællesskab om en form for aktivitet, kan skabe en enorm positiv forandring i de unges liv – endda redde liv. De danner rammerne for, at kunne skabe et forløb hvor de unge kan blive anerkendt og få succesoplevelser for dét de laver, og den hjælpsomhed de giver hinanden.

Kontakt WeCare på lasse@wecaredk.dk eller tlf 81618801 for mere info. Eller læs mere om WeCare på deres hjemmeside:
www.wecaredk.dk

 

 

Daniel stopper hos CoolUnite

CoolUnite meddeler at Daniel har valgt at søge nye udfordringer, dog vil han stadig være repræsenteret i børnefonden som ambassadør. Daniel udtaler følgende: 

”Efter megen overvejelse har jeg valgt at opsige min stilling som Chief of Charity for CoolUnite Fonden. Jeg er beæret over, at have fået mulighed for at være med til starte fonden op, og være med i den spændende og lærerige proces, der forekommer ved stiftelsen af en fond. Der er meget, som jeg kan tage med mig videre, og jeg har fået mulighed for at arbejde med mange dygtige mennesker.

Formålet og intentionen med opbygningen af CoolUnite Fonden og dens arbejde, hvor der fondes midler til sager med udsatte børn og unge er stadig noget, der ligger mit hjerte nært. Derfor vil jeg tiltræde som ambassadør for CoolUnite Fonden, og gøre mit for, at der kommer fokus på de børn og unge, der har behov for støtte.

Min opsigelse kommer i forbindelse med, at jeg har besluttet at flytte tilbage til København.  Af den grund ville det ikke være muligt for mig, at udfylde og varetage min post i CoolUnite Fonden på en retmæssig og fyldestgørende måde, hvilket jeg personlig ikke ville kunne stå inde for. Derfor finder jeg det naturligt, at stafetten gives videre.

Jeg glæder mig meget til at komme tilbage til min barndomsby efter 10 år i Aalborg og 3 år i udlandet som håndboldspiller, hvor jeg har været væk fra min familie. På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvad jeg skal arbejde med i København eller hvilken vej min karriere skal gå, men jeg ved, at det er det rigtige for mig at flytte tilbage. Jeg ser frem til at finde ud af, hvilke muligheder der byder sig fremover, og jeg glæder mig til nye professionelle udfordringer.”

Vi hos CoolUnite ønsker Daniel held og lykke fremover og er glade for at han stadig vil være en del af fonden.

Daniel og CoolUnite spreder påskeglæde

I en hård hverdag gør selv de helt små ting en enorm forskel. Lige før påske besøgte Daniel børnekræftafdelingen på Aalborg Sygehus. Her mødte han blandt andet Oscar, Vilma, Marius og Christian, og Daniel havde taget gaver med. I samarbejde med LEGO kunne CoolUnite donerer 40  påskeæg-figurer, der var med til at bringe et kæmpe smil på læberne hos de små patienter.

Daniel og CoolUnite bruger en masse krudt på at sikre, at børnene ved, de ikke er alene. Selv med små forskelle som disse, der forhåbentligt bringer lidt forår ind i tilværelsen.

Daniel overrasker en helt speciel pige

I slutningen af januar afholde, stifterne af CoolUnite, Coolshop en omfattende konkurrence på Facebook, hvor to heldige veninder kunne vinde en fortryllende spa-ophold på Hotel Vejlefjord. I denne konkurrence deltog Amalie, en fantastisk 18-årig pige, der til daglig kæmper en brav og uretfærdig kamp på børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus.

Vinderen til denne konkurrence blev trukket af Coolshop, men da Daniel Svensson, vores Chief of Charity, læste med, da Amalie indsendte sin omsorgsfulde deltagelse, blev vi simpelthen så rørte og lynhurtigt enige om, at præmien skulle matches, og vi valgte derfor at donere et spa-ophold til Amalie og hendes bonusmor Annemette. 

CoolUnite tog herefter ud og besøgte børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus i Aarhus, hvor vi mødte et af de sejeste mennesker i verden, Amalie. Hun er ét af de mest smilende mennesker, vi længe har mødt. Fuld af glød og nærvær tog hun i mod os, og vi havde en lang og hyggelig snak. 

Amalie er en person, der — selv i hårde tider — sjældent tænker på sig selv. Hun er en enorm støtte for andre patienter på afdelingen og et forbillede for mange af de yngre. Denne uselviskhed skinnede også igennem, da Amalie smed sit lod i Coolshops konkurrence og valgte at deltage for at give sin bonusmor et kærkomment afbræk fra dagligdagen. 

Tak for din historie og dit store smil, Amalie. Vi ønsker dig og din familie det bedste.

CoolUnite donerer legetøj til udsatte børn

Under stiftelsen har Coolshop lavet denne donation i CoolUnite’s navn.

Ballonen er 2 børnegrupper i aldrene 8-11 år og 12-14 år. Børnene er vokset op med en eller begge forældre med et alkoholproblem, og vi hjælper dem med at bryde tabu og tale om det. Desuden at spejle sig i andre børn med de samme problemer, at finde ud af, at de ikke er alene. Vi laver forskellige ting, taler, græder, griner, leger en del og bruger forskellige redskaber for at komme videre i børnenes liv. Grupperne er forankret i sundhedstjenesten, Frederikshavn Kommune” – Jette Gram, Sundhedsplejeske, Frederikshavn Kommune.

CoolUnite donerer 300.000 kr. til Danmarks første hospice til børn og unge

Børn og unge med en livstruende sygdom har ret til samme lindrende og aflastende tilbud som voksne med livtruende en sygdom. Derfor har Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup i 2015 åbnet Lukashuset.

Under stiftelsen har Coolshop lavet denne donation i CoolUnite’s navn.

Lukashuset er Danmarks første og eneste hospicetilbud til børn og unge. I Lukashuset kan børn og unge med livstruende sygdom blive indlagt sammen med deres familier.

En stor del af de indlagte børn har lange sygdomsforløb og mange indlæggelser på børneafdelinger bag sig. I Lukashuset tages hånd om fysiske symptomer, som smerte, kramper, åndedrætsproblemer, men også om familiens samlede situation. Når et barn får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. Derfor er der tale om en helhedsindsats, som har til formål at lindre det syge barn såvel som forældre og søskende og at øge livskvaliteten for hele familien. Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til at familien kan bo og leve sammen, samtidig med at der er det nødvendige sundhedsfaglige personale og udstyr.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat af overlæger med speciale i hhv. børnesygdomme og lindring, sygeplejersker, fysioterapeut, præst, psykolog, pædagog og socialrådgiver. Hertil kommer en musiker, klovn og alle de frivillige.

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 100 år gammel diakonissestiftelse, der altid har haft det som mål at hjælpe mennesker i udsatte situationer. I midten af sidste århundrede var der over 300 diakonisser, som boede på Stiftelsen og arbejdede på eksempelvis Stiftelsens hospital, sygeplejeskole eller børnehave. I dag er antallet af diakonisser dog meget begrænset- Tiderne har ændret sig, og det er ikke længere en vej ret mange vælger. Men Sankt Lukas Stiftelsen lever videre og drives på samme værdiggrundlag – at hjælpe mennesker i udsatte situationer. I 1992 åbnede Sankt Lukas Stiftelsen Danmarks første hospice for voksne, i 1997 et udgående team til døende i eget hjem og i 2015 Danmarks første hospicetilbud til børn og unge. Lukashuset har endnu ingen offentlige finansiering og drives for fondsmider, gaver, donationer og Stiftelsens egne midler. Vi er derfor taknemmelige for hver en krone, vi modtager, som går direkte til den lindrende indsats til de indlagte familier.

Støt Lukashuset på MobilePay: 24 98 66 66

Læs mere: http://sanktlukas.dk/bornehospice/

CoolUnite donerer 180.000 kr. til Skyggebørn

CoolUnite har øremærket 180.000 kroner, der ubeskåret går til en særlig indsats for børn i sorg.

Under stiftelsen har Coolshop lavet denne donation i CoolUnite’s navn.

Der er – desværre – mange børn og unge, der bliver ramt af den ene eller den anden form for sorg. Dødsfald, skilsmisser eller sygdom -sorgen kan have rod i mange omstændigheder, og ofte sker det, at der opstår en berøringsangst med døden og sorgen. Mange forældre og voksne bliver ramt af afmagt, og mange børn og unge lever ensomt i forældrenes blinde vinkel som resultat af dette, når sorgen skal bearbejdes.

Skyggebørn er en håndsrækning til denne problemstilling.
Den anerkendte psykolog, Jes Dige, der tidligere har arbejdet med sorggrupper for børn i Kræftens Bekæmpelse, er manden bag Skyggebørn. Det var Jes Dige, der stod bag oprettelsen og driften af de allerførste samtalegrupper i Danmark, og her – 25 år senere – er konklusionen klar: Samtalegrupperne virker. Derfor etablerede Jes Dige Skyggebørn, et gratis tilbud til børn i sorg.

CoolUnites donation er ukompliceret og fri for bureaukrati og administrationsomkostninger. Donationen bygger på en respektfuld og anerkendende omsorg for sårbare børn, og at man får taget hånd om børnene, inden problemerne vokser sig for store.

Donationen vil blandt andet gå til samtalegrupper – et fantastisk værktøj der tilbyder en unik mulighed for børn og unge, for at få sat ord på deres sorg og blive rummet og forstået af fællesskabet. Skyggebørn priser sig lykkelige ved, at børnene har det godt og hyggeligt sammen. Derfor starter sorggruppen altid ud med fællesspisning og arrangerer løbende aktiviteter, som weekendture og bowlingaftener. Donationen fra CoolUnite vil også gå til at løfte disse aktiviteter. Skyggebørn og CoolUnite er af samme overbevisning om, at hjælp skal være gratis. Skyggebørns tilbud til børn og unge i sorg er gratis, og derfor er de dybt afhængige af private donationer.

De kan støttes på MobilePay: 53 63 73 36

Læs mere om Skyggebørn her: https://skyggeboern.dk