Pausehuset 

Pausehuset er for børn i alderen 0-18 år med alvorlig sygdom. Børnene og deres familier får tilbudt en mulighed for rekreation i Ønskeland. En tid hvor sygdommen og hverdagen får lov at træde i baggrunden og familien og nærværet igen kan være i fokus.

Pausehuset, er som navnet siger: et sted hvor familierne får en pause. En ramme for rekreation, samvær, nærvær, og hvor sygdommen kan træde i baggrunden til fordel for gode stunder sammen.

Pausehuset giver familierne mulighed for at være sammen uden at skulle bekymre sig om madlavning, rengøring osv. Der er plads og rum til familierne, der kan bo i en eller flere 2-personers lejlighed ved siden af hinanden. Der er endvidere mulighed for at invitere familie eller skolevenner på besøg, hvilket kan være med til at øge livskvaliteten for familierne.

Ønskeland kan rumme 5-7 familier ad gangen i et forløb på 5-14 dage. Ønskelands Pausehus åbner dørene igen 3 x 4 uger i løbet af vinteren 2019-2020. For at blive taget i betragtning til projektet henvises familierne igennem patientforeninger som Ønskeland samarbejder med.

Pausehuset er et samarbejde mellem CoolUnite og Ønskeland. Læs mere om Pausehuset og Ønskeland her.

Vi fik et frirum fra hverdagen med sygdom og behandlinger – eller et afbrudt pauserum, for behandlinger og medicin fulgte med på opholdet. Men fristedet i at Noah 7 år kunne gå til og fra leg med tilsvarende børn, alt efter hvad energien var til, var guld værd.

– Mor til Noah

En fantastisk pause fra hverdagen, tid til familien og nye venskaber med folk som forstår de udfordringer vi står i. For storebror betød opholdet nye venskaber med andre søskende som forstår de udfordringer han møder som søskende til et alvorligt sygt barn.

– Forælder til barn på Pausehuset

Lukashuset 

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning.

Der findes ikke en værre tanke end børn, der bliver ramt af livstruende sygdomme. Det er en situation, der for de fleste er svært at forestille sig, men desværre virkeligheden for mange familier.

I Lukashuset tilbydes en palliativ indsats til børn og unge med livstruende sygdom og deres familier. Indlæggelse tilbydes under hele sygdomsforløbet afhængigt af den enkelte families behov. Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst. Hertil kommer hospitalsklovn, musiker og frivillige.

Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til hele familien, og hvor livskvalitet for hele familien er i fokus. Der er fokus på barnet bag diagnosen og der holdes øje for, hvad der er vigtigt her og nu. Ophold er gratis. Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

CoolUnite er stolte af at vi har kunne støtte Lukashuset med flere større donationer.

Læs mere om Luksahuset her.

Strandbakkehuset – Et børne- og ungehospice i Vestdanmark 

I 2018 besluttede daværende sundhedsminister, at der skulle etableres endnu et børnehospice, men fra Statens side blev der ikke afsat nær nok midler.

Der findes kun ét børne- og ungehospice i Danmark i dag, nemlig Lukashuset i Hellerup, der har 4 pladser til terminalt syge børn og unge og deres familier. For at skabe mere geografisk balance, besluttede tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at der skulle etableres endnu et børnehospice i Vestdanmark.

Hospice Djursland, et hospice for voksne, greb opgaven, og har siden fundraiset for at skaffe nok midler til at kunne bygge børne- og ungehospicet. Strandbakkehuset skal stå klar den 1. november 2020, hvor de første fire familier bliver budt velkommen.

Strandbakkehuset kommer til at tilbyde børn og unge et hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet. Alle børn og unge, uanset hvor kort deres liv måtte være, skal have de bedste muligheder for at få så meget ud af deres liv, som det er muligt – udviklingsmæssigt og socialt. Fokus vil også være på at støtte de syge børn og unges søskende, som ofte bliver glemt og klemt, når en bror eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet.

Vi er ekstremt stolte af at kunne støtte op om Strandbakkehuset, og vi donerer DKK 1 mio. til etableringen af Strandbakkehuset. Ud over at donere penge til etableringen af Strandbakkehuset, vil vi etablere et samarbejde med Strandbakkehuset så vi på længere sigt kan hjælpe hvor muligt.

Læs mere om Strandbakkehuset her.

Barnets Blå Hus 

’Når min far drikker bliver jeg bange’ – 8 årig dreng. Mere end 122.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug. Konsekvenserne for disse børn kan være store både på kort- og lang sigt.

Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn og familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien. I Bartnets Blå Hus møder børnene voksne, som forstår deres problemer, og de kan få sat ord på det, der er svært. De møder andre børn i samme situation, og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker og problemer.

En undersøgelse af unge som er vokset op i en familie med alkoholproblemer fra TUBA viser, at 86,1% af børnene havde ønsket om at tale med en tryg voksen om problemet. Konsekvenserne af at vokse op i en familie med alkoholmisbrug kan være svære – 10 pct. får en psykiatrisk diagnose, 40 pct. har symptomer på belastning og i sammenligning med andre børn har de ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Hvert år anbringes 3232 børn uden for hjemmet, og hver 3. anbringelse skyldes alkohol.

I Barnets Blå Hus eksisterer der i dag grupper for børn fra 0-13 år, børn, der er klar til at modtage behandling og de er klar til at deltage i gruppesamtaler med andre børn og professionelle psykoterapeuter eller psykologer. Desværre findes der en børn, der kommer i huset, der ikke er klar til at modtage behandling. For at starte en gruppe for disse børn, hvor de kan komme og være i et trygt miljø, få sig et netværk og få nogle gode oplevelser, har CoolUnite indledt et samarbejde med Barnets Blå Hus og Støtteforeningen Barnets Blå Hus.

Vi er ekstremt stolte af at kunne deltage i dette projekt, og vi glæder os til at følge udviklingen i gruppen. Tusind tak til Barnets Blå Hus for jeres hjertevarmende hjælp til børn af misbrugere.

Læs mere om Barnets Blå Hus her.