Barnets Blå Hus 

’Når min far drikker bliver jeg bange’ – 8 årig dreng. Mere end 122.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug. Konsekvenserne for disse børn kan være store både på kort- og lang sigt.

Sundhedsstyrelsen har skønnet, at 122.000 mellem 0-18 år lever i familier med alkoholmisbrug, men det er svært at sige præcist for mange børn og unge det drejer sig om. Misbruget i mange familier foregår nemlig ofte bag lukkede døre. I en undersøgelse fra Statens Serum Institut for Folkesundhed svarede 19,3 % af de adspurgte, der var mellem 18-64 år, at de i deres barndom og ungdom havde boet sammen med en voksen med et alkoholproblem.

Disse udsatte børn lever ofte med svigt, vold eller trusler om vold, psykiske problemer hos en eller begge forældre og stor usikkerhed.

En undersøgelse af unge som er vokset op i en familie med alkoholproblemer fra TUBA viser, at 86,1% af børnene havde ønsket om at tale med en tryg voksen om problemet. Konsekvenserne af at vokse op i en familie med alkoholmisbrug kan være svære – 10 pct. får en psykiatrisk diagnose, 40 pct. har symptomer på belastning og i sammenligning med andre børn har de ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Hvert år anbringes 3232 børn uden for hjemmet, og hver 3. anbringelse skyldes alkohol.

Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn og familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien. I Bartnets Blå Hus møder børnene voksne, som forstår deres problemer, og de kan få sat ord på det, der er svært. De møder andre børn i samme situation, og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker og problemer.

I Barnets Blå Hus eksisterer der i dag grupper for børn fra 0-13 år, børn, der er klar til at modtage behandling og de er klar til at deltage i gruppesamtaler med andre børn og professionelle psykoterapeuter eller psykologer. Desværre findes der en børn, der kommer i huset, der ikke er klar til at modtage behandling. For at starte en gruppe for disse børn, hvor de kan komme og være i et trygt miljø, få sig et netværk og få nogle gode oplevelser, har CoolUnite indledt et samarbejde med Barnets Blå Hus og Støtteforeningen Barnets Blå Hus.

Vi er ekstremt stolte af at kunne deltage i dette projekt, og vi glæder os til at følge udviklingen i gruppen. Tusind tak til Barnets Blå Hus for jeres hjertevarmende hjælp til børn af misbrugere.

Læs mere om Barnets Blå Hus her.